Terapia manualna stóp

Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp dzieci na podstawach neurofizjologicznych – Metoda ta umożliwia wczesne diagnozowanie oraz rehabilitację nieprawidłowego ustawienia stóp u niemowląt i małych dzieci, między innymi stopy przywiedzeniowo-serpentynowej, stopy końsko-szpotawej, stopy koślawej, stopy szpotawej czy stopy piętowej. W terapii wykorzystuje się specjalne manualne techniki mobilizacyjne i rozciągające wraz z funkcjonalnym bandażowaniem. Efekty terapii utrwalane są poprzez specjalną technikę bandażowania. Zaletą tej terapii jest możliwość kontynuowania jej w domu przez rodziców, po odpowiednim przeszkoleniu.