PNF

PNF – Rehabilitacja metodą PNF jest przeznaczona szczególnie dla dzieci, które potrafią już współpracować z terapeutą. Opiera się głównie na wykorzystaniu silnych stron oraz umiejętnościach dziecka, w celu odbudowania utraconych funkcji. W terapii proponowane są ruchy naturalne, przebiegające trójpłaszczyznowo, które najbardziej zbliżone są do aktywności dnia codziennego. Ruchy te prowadzone są wzdłuż diagonalnych (skośnych), dzięki czemu możliwe jest zaktywizowanie jak największej ilości mięśni należących do tego samego łańcucha mięśniowego. Metodą PNF rehabilituje się dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w stopniu, który umożliwia kontakt i czynna pracę z pacjentem, przepukliną oponowo – rdzeniową, zanikiem mięśniowym, z uszkodzeniem rdzenia kręgowego lub splotu ramiennego, a także z wadami układu kostno – stawowego oraz skoliozami nerwowo – mięśniowymi. Terapeuta poszukuje przyczyn problemów zgłaszanych przez dziecko lub jego rodziców i w terapii opiera się na potencjalnie nieuszkodzonych, niebolesnych strukturach i wykorzystuje je do uzyskania pobudzenia i aktywności motorycznej w słabszych lub uszkodzonych partiach narządu ruchu. Dzięki metodzie PNF możliwe jest przywracanie prawidłowych wzorców ruchowych takich jak chodzenie, siadanie, wstawanie, ubieranie się oraz wiele innych czynności dnia codziennego.