NDT - Bobath

NDT - BOBATH – To metoda neurorozwojowa, stosowana w celu usprawniania dzieci i niemowląt z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego jak również u dzieci zdrowych, z niewielkimi dysfunkcjami. Cała strategia postępowania usprawniającego oparta jest na wnikliwej analizie problemu klinicznego, precyzyjnej ocenie zarówno rozwoju psychomotorycznego, jak i potencjału dziecka. Przyjęte w niej założenia i techniki są całkowicie przyjazne dzieciom. Nadrzędnym celem NDT – Bobath jest nauczenie dziecka jak największej samodzielności, funkcjonowania w życiu codziennym oraz wykorzystanie swoich umiejętności. Dzieciom z niewielkimi deficytami ruchowymi, metoda ta pomaga w prawidłowym rozwoju psychomotorycznym, poprawia jakość ruchu oraz skierowana jest na profilaktykę wad postawy. Program rehabilitacyjny ustalany jest indywidualnie dla każdego dziecka pod kątem wieku i możliwości pacjenta. Usprawnianie wg koncepcji NDT - Bobath jest bardzo korzystne również dla rodziców, ponieważ część ćwiczeń oraz instruktaż prawidłowej pielęgnacji dziecka może być łatwo włączony w rozkład dnia. Bardzo ważnym elementem tej metody jest współpraca z rodzicami, którzy biorą czynny udział w planowaniu oraz przebiegu terapii.