Paulina

Nazywam się Paulina Dziergas-Karczmit. Tytuł magistra fizjoterapii zdobyłam na Akademii Wychowanie Fizycznego we Wrocławiu. Jestem certyfikowanym terapeutą metody NDT-Bobath oraz PNF. Swoje doświadczenie zdobywałam w Centrum Rozwoju Dziecka Bobath w Psarach, w Ośrodku Hipoterapii i Terapii NDT-Bobath "Sobieska" w Bukowinie, w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom "Tęcza" w Oławie, we Wrocławskim Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej oraz w Niepublicznym Przedszkolu TUPTUSIE w Radwanicach. Obecnie pracuję w Ośrodku Mózgowych Porażeń Dziecięcych "Puchatek" we Wrocławiu. Dbam o prawidłowy rozwój niemowląt i dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, z wadami genetycznymi oraz przedwcześnie urodzonych. Terapię staram się zawsze dobrać do indywidualnych możliwości psychofizycznych , stanu i potrzeb pacjenta, uwzględniając również oczekiwania rodziców, czy opiekunów. Stale się dokształcam i podnoszę swoje kwalifikacje, aby móc spojrzeć kompleksowo na każdy problem małego pacjenta.

  Ukończone kursy i szkolenia:
 • NDT – Bobath
 • PNF
 • Kinesiology Taping
 • Neurorozwojowa diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci w okresie wczesnodziecięcym
 • Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Kurs wprowadzający do terapii tkanek miękkich w pediatrii
 • Kurs podstawowy Halliwick
 • Dobór i klasyfikacja ortez DAFO
 • Konferencja "Wieloprofilowe podejście do budowania kontroli motorycznej i kontroli postawy u dzieci"
 • Instruktor rekreacji ruchowej z hipoterapii

Certyfikaty Pauliny

Kurs NDT-Bobath
PNF
Hipoterapia